Menu Content/Inhalt
Hervé-Monique PDF Afdrukken E-mail
Middelkerke-Westende

Hervé Monique
foto

getuigenissen

herinnering

audio

video

Andere namen

Sint-Joseph (Leopoldlaan 25)
Home Hervé-Monique (Leopoldlaan 25)
Home Marie-Jeanne (Oostendsestwg 10)
Home Central (ook bekend onder de naam Villa Maris-Stella, Villa Martha, Villa Liseron; Middenlaan 72-76)
Home Concordia (Oostlaan 3)

Adres

Middelkerke [gemeente in arrondissement Oostende - BE]:
Zetel: Leopoldlaan 23 en 25
Homes op diverse locaties:
Leopoldlaan 25, (1955-1975)
Middenlaan 72-76 (1958-1962, eigenlijk in Raversijde, behoorde tot 1971 bij Middelkerke)
Oostlaan 3 (1958-1962)
Oostendesteenweg 10 (1958-1960)

Logistieke organisatie

Hervé-Monique vzwd

Korte situering

Particuliere uitbating van kinderhomes op diverse locaties in Middelkerke door de vzwd Hervé-Monique, waarin de familie Van Den Broucke actief was.

Meer info

In 1955 vroeg August Van Den Broucke uit de Kerkstraat 19 in Middelkerke toelating aan het gemeentebestuur om tijdens de zomervakantie elf kinderen op te vangen in een gebouw genaamd Sint-Joseph, gelegen aan de Leopoldlaan 25.
Van Den Broucke was geen onbekende bij het gemeentebestuur van Middelkerke. Hij had zeker er al sinds 1947 contact mee omtrent toelatingen voor kinderhomes. In 1955 vroeg hij toelating namens Hervé-Monique vzwd. Hij herhaalde deze aanvraag in 1956 en 1957.
In 1958 vroeg de voorzitter van de vzwd Hervé-Monique toelating voor het onderbrengen van 184 kinderen in gebouwen gelegen in de Middenlaan 72-76 (zie ook: Home Central in Raversijde), 77 kinderen in de Oostlaan 3, 127 kinderen in de Leopoldlaan 25 en 74 kinderen in de Oostendesteenweg 10.  
In 1959 vroeg de voorzitter - ditmaal gespecificeerd als dhr. Lamerant van vzwd Hervé-Monique met zetel in de Leopoldlaan 23 in Middelkerke - opnieuw toelating voor het uitbaten van homes op dezelfde adressen.
August Van Den Broucke, nu gespecifieerd als gevolmachtigde van de vzwd Hervé-Monique, vroeg op 25 juni 1959 aan het gemeentebestuur om Hervé-Monique te ontlasten van de verblijfstaks omdat het een vereniging zonder winstbejag was. Het gemeentebestuur stemde hiermee in.
Vanaf 1962 werd Home Central op de Middenlaan en de Hervé-Monique op de Leopoldlaan, uitgebaat door de weduwe van August Van Den Broucke (wonende in de Kerkstraat 19 in Middelkerke). De Concordia in de Oostlaan werd nu uitgebaat door mevr. Beselaere-Van Den Broucke (wonende in de Provincielaan 99 in Veldegem).
De familie Van Den Broucke baatte de huizen uit, maar was er waarschijnlijk niet de eigenaar van. Dit blijkt uit een nota van de bevelhebber van het gemeentelijk vrijwillig brandweerkorps van Middelkerke uit 1973. Die bracht het gemeentebestuur op de hoogte van het feit dat het Home Hervé-Monique op de Leopoldlaan niet voldeed aan de brandveiligheidsvoorschriften. Het gebouw was te vochtig en de vereiste isolatieweerstand van de elektrische installatie was ontoereikend. De eigenaar had echter meegedeeld dat de huur in 1973 afliep en hij niet wist of die zou vernieuwd worden. Als eigenaar werd mevr. Soenen uit de Leopoldlaan 23 opgegeven en als uitbater Hervé Van Den Broucke uit de Leopoldlaan 41 in Middelkerke.
We vinden echter nog tot en met 1975 sporen terug van Home Hervé-Monique op de Leopoldlaan. Hervé Van Den Broucke bleef het home tijdens de zomervakantie uitbaten. Het kon niet uitgebaat worden buiten het seizoen, omdat het niet voorzien was van centrale verwarming. De andere homes werden dan waarschijnlijk al lang niet meer uitgebaat door de familie Van Den Broucke.

Bronnen

Gemeentearchief Middelkerke, MI 551.

 

<topGetuigenissenAudioVideo<top

Plaats uw herinnering

Commentaar
Zoeken
De mogelijkheid om commentaren te plaatsen werd stopgezet op 15/05/2012. Gelieve mededelingen te doen via de knop Contact bovenaan de pagina. Wij danken allen die ons langs deze weg informatie bezorgd hebben!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Vorige   Volgende >
  amsablogoklein.png
logo_ovl_bl_3q.jpg