Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Wie en wat ?

In het kader van een project voor het virtuele Museum van de Vlaamse Sociale Strijd van de provincie Oost-Vlaanderen, startte Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis een onderzoek naar vakantiekolonies aan de Belgische kust.
De onderzoeksresultaten worden in 2010 voorgesteld in een publicatie, een rondreizende tentoonstelling, een interactieve website en fietstocht langs nog resterende kolonies.

InterviewInterview

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

indien je niet over een flash-plug-in beschikt kan je hieronder rechtstreeks de link naar het bestand aanklikken:

> interview met Martine Vermandere op Radio 2/memo van maandag 16 juni 2008

> zie ook website van Klara (opmerking: architect Home Emile Vandervelde I is Gaston Brunfaut)

Oproep

Hoewel vakantiekolonies tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw een wijdverspreid fenomeen waren, is er in België nog weinig onderzoek naar gebeurd.
De eerste vakantiekolonies ontstonden bij ons op het einde van de 19de eeuw vanuit de schoolstrijd (de strijd tussen katholiek en officieel onderwijs). Zowel liberale als katholieke liefdadigheidswerken zetten zich in om zoveel mogelijk kinderen uit de grote Belgische steden te laten genieten van een verblijf aan zee. Naast dit politieke doel was hun belangrijkste taak de gezondheid van de arbeiderskinderen te verbeteren.
De overheid subsidieerde de vakantiekolonies vanaf 1919 via het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn. Na de Eerste Wereldoorlog begonnen zuilorganisaties (o.m. vrouwengroeperingen, mutualiteiten, vakbonden,...) vakantiekolonies in te richten.
Deze vakantiekolonies verschilden niet alleen in politieke achtergrond. In tegenstelling tot de katholieke bijvoorbeeld, waren in de socialistische vakantiekolonies meisjes en jongens gemengd. Op het einde van de jaren 1960 beleefden de vakantiekolonies hun hoogdagen. De nadruk lag nu niet meer zozeer op de gezondheid maar op een zinvolle vrijetijdsbesteding. Samen met de professionalisering van het koloniepersoneel, verschoof het cliënteel van de vakantiehomes van verzwakte arbeiderskinderen naar kinderen uit de middenklasse.

Onderzoek naar dit fenomeen is dus heel complex. Kolonies werden zowel ingericht door de
overheid, de mutualiteiten, werkgevers, organisaties en particulieren en zijn bijgevolg divers
in verschillende aspecten. Niet iedere organisator heeft bronnen nagelaten. Klassieke bronnen
ontbreken dikwijls en indien ze aanwezig zijn, geven ze ons niet meteen een beeld van het
verblijf in de kolonie. Het registreren van getuigenissen is hier aangewezen enerzijds om het
tekort aan bronnen aan te vullen en anderzijds om te weten te komen hoe koloniegangertjes deze
vakanties hebben ervaren.

Specifiek voor dit onderzoek, is er nog een reden om een beroep te doen op getuigen.
In tegenstelling tot ander bronnenmateriaal, is het beeldmateriaal van de vakantiekolonies wel overvloedig bewaard gebleven. Meestal in de vorm van postkaartjes. Deze tonen ons hoe de inrichters hun kolonie naar buiten wilden tonen. Ook de filmpjes waarover we beschikken zijn propaganda voor de kolonies en hun organisatoren. Deze beelden moeten dus met andere bronnen en getuigenissen aangevuld worden.


Daarom rekenen we op u!

Bent u ooit naar een vakantiekolonie (bv. 'De Blauwe Distel' in De Panne, 'De Sinjoorkens' en 'RTT Home' in Oostduinkerke, 'Kindervreugde' in Nieuwpoort, 'Ons Rustoord' in Westende, enz.) gezonden en herinnert u zich nog de kartonnen koffers, de vriendjes in de kolonie, het vieruurtje, het wegen van uw aangekomen kilo's, ...?
Wilt u vertellen over uw ervaringen in de vakantiekolonies?
Wat herinnert u zich van uw vakantie in een kolonie aan zee?
Hebt u nog herinneringen aan een monitor/rice of was u er zelf één?
Woonde u in de nabijheid van een vakantiekolonie?
Misschien leverde u goederen of diensten aan de vakantiehomes?


Wij zijn op zoek naar getuigen!


Ook aan foto's, filmpjes, uniformen, postkaartjes geschreven naar het thuisfront enz. hechten we belang.

Geïnteresseerd om mee te werken aan dit project?

Contacteer:
[E] martine.vermandere@amsab.be